top of page

Privacy Beleid

Laatst bijgewerkt op 20 september 2023

Dit is de privacyverklaring van Cocon, een webshop. 

In deze verklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten en websitebezoekers.

Cocon respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Cocon, gevestigd aan de Hoeven 37 in Haarsteeg.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen verschillende soorten gegevens, waaronder:

 • Naam, adres, woonplaats

 • Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer)

 • Betalingsgegevens

 • Inloggegevens

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van uw bestelling en betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Delen met derden

Wij delen uw gegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen

aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard voor zover dit nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en treffen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met uw gegevens tegen te gaan.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.

Contact

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of over uw gegevens, neem dan contact op via info@yourcocon.nl

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd de geldende versie en is beschikbaar op onze website.

bottom of page